Nyheder og drift

  • Færgevej retableres efter opgravninger.
  • 2. etape af udskiftning af vandledninger på Færgevej påbegyndes nu!
  • Udskiftning af vandledninger på Færgevej i Frederikssund.

Gode Råd

Sommerhusejer læs vandmåleren af, når du lukker huset ned for vinteren

 

ÅBNINGSTIDER

Du kan kontakte os:

Mandagkl. 09.00 - 15.00
Tirsdagkl. 09.00 - 15.00
Onsdagkl. 09.00 - 15.00
Torsdagkl. 09.00 - 15.00
Fredagkl. 09.00 - 12.00

 

 

Velkommen

Frederikssund Forsyning A/S varetager driftsopgaver inden for vand og spildevand. Frederikssund Forsyning er dannet af de tidligere kommunale forsyninger.

I Frederikssund Forsyning sørger vi for, at du har rent drikkevand i hanen, og at du kan komme af med dit spildevand på en miljømæssig forsvarlig måde.

Vores arbejde med grundvandet, spildevandet og drikkevandet drejer sig i høj grad om at vise hensyn til miljøet. Vi søger derfor at rådgive borgerne i Frederikssund Kommune om de hensyn, der kan tages for at mindske vandforbrug, vandforurening og grundvandsforurening.

Her på hjemmesiden kan du læse om vores ydelser, og du kan finde råd og vejledning om dit forbrug af vand.

Vi har i 2014 fået trykt en ny brochure, som fortæller om, hvad vi arbejder med i det daglige, samtidig med at vi sikrer, at forsyningssikkerheden er i orden. Endvidere ønsker vi - via vores arbejdsprocesser - at kunne være med til at sikre miljøet bedst muligt. 
Vi sender gerne et eksemplar at brochuren til dig. Men du kan også læse i brochuren her.

Samtidig med udarbejdelsen af brochuren har vi også fået optaget en lille film, som i billeder viser hvad vi arbejder med i det daglige. Klik her for at se filmen. (den tager ca. 90 sekunder - husk lyd)

Under Min Forsyning kan du blandt andet indberette dine måleraflæsninger og melde flytning.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.

Venlig hilsen
Frederikssund Forsyning